Regulamin hurtowni

Regulamin sprzedaży Hurtowni Zoologicznej Ara

§ 1. Dane firmy

Hurtownia Zoologiczna Ara Czesława Świnarska
Ul. Jutrzenki 83B
02-230 Warszawa

NIP: 522-102-33-15
REGON: 011212529

Dane kontaktowe:

Telefon: 608 396 777, 22 863 41 35
E-mail: ara@ara.waw.pl
FAX: 22 863 41 36

 

§ 2. Dokonywanie transakcji

2.1. Klientem może zostać podmiot gospodarczy działający w branży zoologicznej – sklepy i hurtownie zoologiczne, sklepy spożywcze i ogrodnicze z działem zoologicznym oraz firmy usługowe związane z branżą zoologiczną.

2.2. Aby zostać naszym Klientem wypełnij FORMULARZ REJESTRACYJNY.

2.3. Po poprawnym wypełnieniu FORMULARZA REJESTRACYJNEGO otrzymasz pocztą elektroniczną swój indywidualny login oraz hasło do systemu zamówień B2B.

2.4. Korzystanie z systemu zamówień B2B jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2.5. Każdy Klient korzystający z systemu zamówień B2B składa oświadczenie o poniższej treści:

a. Dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

b. Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia.

c. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez HURTOWNIĘ ZOOLOGICZNĄ ARA moich danych osobowych, potrzebnych do należytego wykonania umowy kupna sprzedaży.

2.6. Ceny produktów wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

2.7. Cena podana przy produkcie, nie uwzględnia rabatów Klienta oraz kosztów transportu.

2.8. HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia z przyczyn technicznych, niezależnych od firmy oraz budzących wątpliwość, co do wiarygodności Klienta.

2.9. Zamówienia będą realizowane zgodnie z kolejnością wpłynięcia do systemu zamówień B2B.

2.10. Stan magazynowy wyświetlany w systemie zamówień B2B jest aktualizowany na bieżąco. Jednak HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji całości lub części zamówienia w związku z brakami towarowymi na stanie magazynowym.

2.11. W czasie nadawania rabatów obowiązuje system kaskadowy.

§ 3. Realizacja dostawy lub odbiór zamówionych towarów w siedzibie

3.1. Zamówiony towar może być dostarczony na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym:

a) Na terenie Warszawy i wybranych, okolicznych miejscowościach: transportem własnym HURTOWNI ZOOLOGICZNEJ ARA.

b) W pozostałych częściach Polski: za pośrednictwem firmy kurierskiej.

c) Przesyłki międzynarodowe: uzgadniane i wyceniane indywidualnie.

3.2. Po odbiór osobisty zapraszamy do siedziby HURTOWNI ZOOLOGICZNEJ ARA w godzinach jej pracy.

3.3. Dokładamy wszelkich starań, żeby zamówienia dotarły do naszych Klientów w przeciągu 48h od daty dokonania zamówienia (wyjątek stanowią przesyłki paletowe do 72h.).

3.4 Zamówienie złożone w piątek, sobotę i niedzielę realizowane są od poniedziałku.

§ 4. Koszty dostawy

Zamówienie powyżej 400zł netto dostarczane jest bez kosztów przesyłki (nie dotyczy przesyłek wielkogabarytowych, paletowych oraz o małej wartości, przekraczających standardową wagę).

Dostawa kurierem poniżej 400 zł netto na koszt odbiorcy:

a. Paczka do 30 kg - 15 zł netto
b. 1/2 palety do 90 kg - 80 zł netto
c. Paleta – 150 zł netto

W przypadku zamówień na produkty niestandardowe takie jak:

a. Żwirki dla kotów, neutralizatory, piaski dla ptaków i gryzoni itp.
b. Siana, ściółki, inne podłoża dla gryzoni itp.
c. Żwiry akwarystyczne

Zostanie doliczona opłata w wysokości 15zł netto za każdy karton, 80zł netto za każdą pół paletę i 150zł netto za każdą paletę w której znajdują się niestandardowe produkty.

W trosce o bezpieczeństwo zamówienia, nie wysyłamy firmą kurierską towarów delikatnych / podatnych na uszkodzenia :

a. Klatki dla ptaków, gryzoni itp.
b. Jarzeniówki
c. Akwaria i inne artykuły szklane.

Wysyłka jest możliwa wyłącznie na odpowiedzialność kupującego i podlega takim samym opłatom, jak zamówienia niestandardowe.

Jednocześnie wymagane jest jednorazowe przysłanie podpisanego oświadczenia, które obejmuje cały okres współpracy. POBIERZ TUTAJ

W przypadku niejasności prosimy o kontakt : 734 167 403.

§ 5. Formy płatności

5.1. Gotówka (przy odb. osobistym).

5.2. Płatność Kartą (przy odb. osobistym).

5.3. Za pobraniem (transport własny/ kurier).

5.4. Odroczona płatność – po osobistym uzgodnieniu.

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Klient dokonujący zakupów poprzez system B2B w HURTOWNI ZOOLOGICZNEJ ARA może bez podania przyczyn odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od dnia wydania rzeczy, zgodnie z zapisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

6.2. Prawo to nie przysługuje w przypadku:

a. Rzeczy nieprefabrykowanych, wykonanych według specyfikacji konsumenta.

b. Rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin trwałości.

c. Rzeczy dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

d. W którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

6.3. Klient może zrezygnować z zamówienia internetowego składając stosowne oświadczenie. W tym celu prosimy o skorzystanie z formularza odstąpienia/reklamacji.

6.4. W przypadku rezygnacji z zakupionego produktu Klient odeśle produkt.

6.5. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6.6. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient. W przypadku zwrotu towarów bardzo dużych, delikatnych lub ciężkich typu: klatki, transportery, duże opakowania karmy lub żwirku, akwarium i inne o dużej masie lub wymiarach przekraczających gabaryty paczek, koszt zwrotu może być wyższy niż cena standardowej paczki pocztowej.

6.7. Klient, który złożył zamówienie oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy.

6.8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.

6.9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.10.Towar zwracany musi być w nienaruszonym opakowaniu i nie może nosić śladów użytkowania.

§ 7. Reklamacje przesyłek i produktów

7.1. Wszelkie reklamacje jakościowe i ilościowe w dostawie należy zgłosić maksymalnie do 48 godzin od momentu otrzymania dostawy, posługując się formularzem reklamacyjnym.

7.2. W przypadku braku informacji o niezgodnościach w dostawie do 48 godzin uznaję się „zgodność” z zamówieniem.

7.3. W momencie prawidłowego wypełnienia formularza Klient otrzymuje kod, dzięki któremu ma możliwość śledzenia przebiegu reklamacji.

7.4. W przypadku reklamowania towaru podlegającemu gwarancji, prosimy o dostarczenie reklamowanego produktu do siedziby hurtowni wraz z dowodem zakupu Klienta końcowego oraz wypełnienie formularza reklamacyjnego.

7.5. HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA zobowiązuje się do rozpoznania reklamacji - w terminie do 14 dni od daty jej dostarczenia do siedziby firmy.

7.6. Reklamacja przesyłek dostarczonych firmą kurierską:

a. W przypadku powstania wątpliwości, co do stanu towaru znajdującego się w paczce jak również samej paczki, odbiorca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej (blankiety w/w protokołów posiada kurier).

b. Protokół szkody oraz poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny jest podstawą reklamacji uszkodzonego towaru.

c. Brak protokołu szkody jak również pokwitowanie odbioru paczki nie stwierdzające uszkodzenia, uniemożliwia skuteczne dochodzenie roszczeń reklamacyjnych.

§ 8. Polityka prywatności

8.1. Administratorem danych jest HURTOWNIA ZOOLOGOCZNA ARA, która działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom składania zamówień oraz ich realizacji i nie jest udostępniana innym podmiotom.

8.2. Klient podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie. Dane te konieczne są do dokonania rejestracji i zakupu w HURTOWNI ZOOLOGICZNEJ ARA.

8.3. HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych osobowych.

8.4. Administrator serwisu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

8.5. Klient ma prawo do wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym momencie. W celu zmiany danych Klient może skontaktować się wysyłając wiadomość na adres: rejestracja@ara.waw.pl

8.6. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 9. Nota prawna

9.1. Prezentacja produktów na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

9.2. Zdjęcia produktów oraz opis zawartości opakowania mają charakter poglądowy i mogą się różnić od stanów rzeczywistych.

9.3. Rzeczywiste informacje o produkcie zawarte są na opakowaniu danego produktu oraz w instrukcji znajdującej się w opakowaniu.

§ 10. Postanowienia końcowe

10.1. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji zamówień, HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA będzie się starała rozstrzygać polubownie.

10.2. Klient ma także możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów.

10.3. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.

10.4. Informacje o procedurach zgłaszania i rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

10.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych obowiązujących ustaw.

10.6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2017.

» Cofnij